Tuesday, February 6, 2018

эукариот, прокариот эс

Biology: Cell Structure

Микроскопын ажиллах зарчим

Микроскопын бүтэц

эсийн бүтэц, түүний үйл ажиллагаа

Monday, February 5, 2018

SPSS программаар судалгаа боловсруулах

Ø SPSS программын тухай ерөнхий ойлголт
Ø Data editor / мэдээлэл хянах цонх/
Ø Viewer window /гаргах цонх/
Аливаа судалгааны мэдээллийг боловсруулахад зориулагдсан олон тооны програм зохиогдсон ба өдгөө ч шинээр зохиогдож, эргэлтэнд орж эсхүл мартагдаж, эсхүл шинэчлэгдэн сайжирсаар байгаа билээ. Тэдгээрээс дэлхий нийтээр өргөн дэлгэр хэрэглэдэг, манай судлаачдын дунд ч нэлээд тархсан, байнга тогтвортой хэрэглэгдэж байгаа нь SPSS програм юм. SPSS програмын гол давуу тал нь нийгэм хүмүүнлэгийн ухааныханд зориулагдсан учир хэрэглэхэд хялбар (SPSS -нь Statistical Packeges for Social Science гэсэн үгний товчлол), Windows-ын орчинд ажилладаг болсон (SPSS 7.0 –оос эхлээд), Windows-

Ургамлын физиологи хичээлийн бие даалт хийх заавар

ОЮУТНЫ БИЕ ДААЛТЫН АЖЛЫГ хийх удирдамж

“Ирээдүйд уншиж чаддаггүй хүнийг биш, суралцаж чаддаггүй хүнийг бичиг үсэггүй гэж тооцох болно.”
Элвин Тофлер
Бие даалтын ажил хийж гүйцэтгэснээр оюутан лекц, семинарын хичээлийн явцад бүрэн эзэмшээгүй зүйлээ бүрэн гүйцэд өөрийн болгох, мэдлэгээ гүнзгийрүүлэх, өргөжүүлэх, авъяас чадавхаа нээн хөгжүүлэх, бие дааж сэтгэн бодох, өөрийнхөө үйл ажиллагааг зохион байгуулах, төлөвлөх, хянан жолоодох, бие дааж оновчтой шийдвэр гаргах, дүгнэлт хийх, зөрчилт байдлаас гарах арга барил эзэмших, хариуцлагатай байх, бусадтай хамтрах, цаг барих зэрэг олон талын арга барил эзэмших давуу талтай.

powerpoint хичээл